Rudi Carrell – Een Hollander in Duitsland

„Lass dich überraschen“ oftewel „Laat je verrassen“ – onder dit motto kan men het levenswerk van Rudi Carrell samenvatten. Ruim veertig jaar lang heeft de Nederlander een grote invloed gehad op de geschiedenis van de Duitse televisie. En ook in de beginjaren van de Nederlandse televisie heeft De Rudi Carrell Show vele (toekomstige) collega’s weten te inspireren. Een groot deel van het hedendaagse programma-aanbod zou zonder hem onvoorstelbaar zijn.

„Die Rudi Carrell Show“, „Am laufenden Band“, „Herzblatt“ en „Rudis Tagesshow“ zijn in Duitsland nog steeds zeer geliefd, getuige de vele herhalingen van deze shows op de Duitse nationale en regionale televisiezenders. Hiermee wordt duidelijk dat zijn ideeën, grappen, sketches en ingevingen een tijdloos karakter hebben.
In Nederland wordt zijn naam nog regelmatig genoemd als er over de oorsprong van het grote televisie-amusement wordt gesproken. En met enige regelmaat worden er beelden uit Rudi Carrells shows getoond in terugblikken op de Nederlandse televisiegeschiedenis.

Op 7 juli 2006 overlijdt Rudi Carrell. Maar zijn levenswerk leeft voort.